Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsi użytkownicy na linii PolyX!

Pierwsi użytkownicy na linii PolyX!

Pierwsi użytkownicy na linii PolyX!

We wrześniu 2023r. dr Anna Lipińska i dr Adam Ćmiel z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Larysa Shevchuk z Państwowego Uniwersytetu Poliechnika Żytomirska w Ukrainie i Liliia Bylyna z Berdyczowskiego Kolegium Medycznego  w Ukrainie przeprowadzili pierwsze eksperymenty na linii POLYX, obserwując małże z rodziny Sphaeriidae. Badane mięczaki są ważnymi składnikami ekosystemów słodkowodnych ze względu na swoje skrzela, które działają jak naturalne filtry oczyszczające wodę.

Linia badawcza POLYX jest obecnie w ostatniej fazie konstrukcji i uruchamiania (ang. commissioning). Oznacza to, że zespół linii wykonuje pierwsze, testowe pomiary, jednocześnie usprawniając i kalibrując wszystkie elementy linii (optyka, detektory, motoryzacja itp.), by osiągnąć założone parametry układu badawczego (m.in. rozdzielczość). Pierwsi użytkownicy korzystali z linii PolyX w ramach tzw. expert commissioning access - dzięki nim, zespół mógł przetestować wydajność obrazowania rentgenowskiego na rzeczywistych próbkach (małże z rodziny Sphaeriidae)  i wprowadzić stosowne poprawki do kalibracji układu eksperymentalnego linii. Wynikiem współpracy były dwuwymiarowe radiografie małży, które pomogą użytkownikom w zidentyfikowaniu interesujących ich próbek. W przyszłości, dla wybranych okazów, możliwe będzie wykonanie mikrotomografii rentgenowskiej.

 

Użytkownicy wraz z zespołem linii PolyX. Od lewej: Lillia Bylyna, prof. Paweł Korecki, dr Katarzyna Sowa, dr Anna Lipińska, prof. Larysa Shevchuk, dr Adam Ćmiel, dr inż. Tomasz Kołodziej.

 

 

Więcej informacji w artykule na stronie aktualności SOLARIS.