Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Zakładzie Promieniowania Synchrotronowego

Zakład Promieniowania Synchrotronowego utrzymuje ścisłe relacje z Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz sprawuje merytoryczną opiekę nad dwiema liniami pomiarowymi:

  • UARPES (kątowo rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów)

oraz

  • PolyX (linia do multimodalnego obrazowania i spektromikroskopii rentgenowskiej).

Badania własne pracowników Zakładu realizowane są w dwóch laboratoriach w Instytucie Fizyki tj. w

oraz

Zakład powstał w 2009 roku, a jego powstanie miało na celu zintensyfikowanie prac na budową synchrotronu SOLARIS.

Z Zakładu  wywodzi się kierownik SOLARIS – prof. dr hab. Marek Stankiewicz, który jest twórcą koncepcji Centrum SOLARIS w jego obecnej formie. Prof. dr hab. Krzysztof Królas (pierwszy kierownik Zakładu) był równocześnie pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej Centrum, a dr Adriana Wawrzyniak (także była członkini Zakładu), jest obecnie Zastępcą Dyrektora SOLARIS ds. Akceleratorów.

W Zakładzie powstały koncepcje i plany budowy dwóch linii pomiarowych na SOLARIS. Prof. dr hab. Jacek Kołodziej jest autorem i realizatorem pomysłu budowy linii UARPES, która jest otwarta dla użytkowników z Polski i z zagranicy. Prof. dr hab. Paweł Korecki jest pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym budowy linii PolyX, która będzie dostępna dla użytkowników w 2022 roku.

Kilkoro doktorantów Zakładu, po uzyskaniu stopni naukowych również zasiliło zespół SOLARIS. Dr Natalia Olszowska jest opiekunem linii UARPES, a dr Katarzyna Sowa linii bierze udział w projektowaniu i konstrukcji linii PolyX. Dr Piotr Ciochoń jest odpowiedzialny za współpracę SOLARIS z przemysłem.